zamieszczone przetargi
zobacz galerie zdjec

Mocarz gospodarczy:
Firma z klasą za 2010 r.

Nadleśnictwa:

Zespoły Składnic LP:

Informacje ogólne - RDLP Szczecinek


Siedziba RDLP Szczecinek
fot. Kacper Kobyłecki

REGIONALNA DYREKCJA
LASÓW PAŃSTWOWYCH
W SZCZECINKU
ul. Mickiewicza 2
78-400 Szczecinek
tel. 94 372 63 00
fax 94 372 63 01

e-mail: rdlp@szczecinek.lasy.gov.pl
HISTORIA, POŁOŻENIE, STAN POWIERZCHNIOWY I PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY.

Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku została utworzona z dniem 1 czerwca 1945 roku jako Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Bałtyckiego. Z czasem jej nazwy zmieniały się na :

  • Rejon Lasów Państwowych ( 1950 ),
  • Koszaliński Okręg Lasów Państwowych ( 1951 ),
  • Zarząd Lasów Państwowych ( 1956 ),
  • Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych ( 1959 ).
  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych ( 1992 ).

W 1945 r. Dyrekcja działała na terenie byłego województwa zachodniopomorskiego, gdańskiego i bydgoskiego. Obejmowała 85 jednostek, w tym 51 nadleśnictw, 24 tartaki, a także Fabrykę Zapałek w Sianowie i Fabrykę Przemiału Torfu w Wielanowie.
W późniejszym okresie liczba jednostek zwiększyła się do 125, w tym nadleśnictw do 77. Z dniem 1 stycznia 1950 r. nastąpiła reforma struktur organizacyjnych w Lasach Państwowych. Dyrekcja została przemianowana na Rejon Lasów Państwowych, którego zasięg pokrywał się z utworzonym wówczas województwem koszalińskim i wyodrębniono z niej kilka samodzielnych przedsiębiorstw, nie związanych bezpośrednio z gospodarką leśną.

Las, najbardziej złożony ekosystem lądowy
fot. Archiwum RDLP

Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego przejęło tartaki, a Państwowa Centrala Drzewna "Paged" - Zarządy Transportu Lądowego. Pozostałe fabryki otrzymały samodzielność organizacyjną. W roku następnym nazwę Rejon Lasów Państwowych zmieniono na Koszaliński Okręg Lasów Państwowych.
W 1955 r., po likwidacji PCD "Paged", do Koszalińskiego Okręgu Lasów Państwowych zostały włączone składnice drewna, a w 1956 r. Przedsiębiorstwa Transportu Leśnego. Koszaliński Okręg Lasów Państwowych przyjął nazwę Zarząd Lasów Państwowych w Szczecinku. W jego skład wchodziło 85 nadleśnictw. W roku1959 nastąpiły kolejne zmiany. Przedsiębiorstwa Transportu Leśnego stały się Ośrodkami Transportu Leśnego, a ponadto utworzono Zespoły Składnic Lasów Państwowych. Zarząd Lasów otrzymał nazwę Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych. W skład OZLP, który był przedsiębiorstwem wielozakładowym, wchodziły ponadto 93 jednostki, w tym 81 nadleśnictw, 8 ZSLP, 3 OTL-e i 1 ORB LP.

Zrównoważona wielofunkcyjna gospodarka leśna jest podstawą działalności Lasów Państwowych.
Las Świeży, Nadleśnictwo Szczecinek.
Fot. Archiwum RDLP

W 1973 r. zapoczątkowano proces łączenia nadleśnictw w większe jednostki. Po tych zmianach, pod koniec 1974 r., w zasięgu działania OZLP pozostały : 44 nadleśnictwa, 5 ZSLP, 2 OTL-e i 1 ORB LP. W latach 1975 - 1977 przejściowo, po przyłączeniu jednostek OZLP Szczecin i OZLP Zielona Góra, OZLP Szczecinek zasięgiem terytorialnym wykraczał poza województwa koszalińskie i słupskie, obejmował też nadleśnictwa z terenu województwa szczecińskiego i z części gorzowskiego.

Od dnia 1 stycznia 1978 r. OZLP działał już tylko w granicach województwa koszalińskiego i słupskiego.
W latach 1979 - 1985 nastąpił proces reaktywowania niektórych, dawniej zlikwidowanych nadleśnictw. Powstały w tym czasie nadleśnictwa : Złocieniec, Damnica, Kalisz Pomorski, Karnieszewice, Łupawa, Polanów, Świerczyna i Tychowo. Pod koniec 1991 r. OZLP posiadał 33 jednostki, w tym 28 nadleśnictw, 2 ZSLP,
2 OTL-e i 1 ORB LP.

1 stycznia 1992 r. Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych przestał być przedsiębiorstwem i został przekształcony w Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych. Nastąpiły dalsze zmiany. Z końcem 1992 r. zlikwidowany został ORB LP Szczecinek. W kolejnych latach powstały nadleśnictwa : Czarnobór (1993 r.), Borne Sulinowo (1993 r.) i Trzebielino (1993 r.). Uległy likwidacji OTL-e w Połczynie Zdroju i Słupsku (1997 r.). W 2004 r. Nadleśnictwo Kalisz Pomorski zostało włączone do RDLP Piła.

Obecnie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku nadzoruje działalność 31 jednostek, w tym 30 nadleśnictw i 1 ZSLP.

 

Pamiątkowa tablica w Parku Leśników.
Fot. Archiwum RDLP

Równocześnie ze zmianą zasięgu terytorialnego zmieniała się powierzchnia lasów zarządzanych przez Dyrekcję: 496,4 tys. ha na koniec 1946 r., 700 tys. ha w 1965 r., 1062,3 tys. ha w 1975 r., 615 tys. ha w 1978 r., 640 tys. ha w 2001 r., 628 tys. ha w 2004 r. i 631 tys. ha w 2011 r .

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku prowadzi nadzór nad działalnością 30 nadleśnictw (podzielonych na 413 leśnictw) oraz 1 Zespół Składnic Lasów Państwowych. Przeciętna wielkość nadleśnictwa wynosi 21 tys. ha.

Swoim zasięgiem obejmuje 631 tys. ha gruntów Skarbu Państwa zarządzanych przez Lasy Państwowe, 57,7 % powierzchni leży w województwie zachodniopomorskim, 42,2 % w pomorskim oraz 0,1% w wielkopolskim. .

 

W drzewostanach RDLP panującym gatunkiem jest sosna.
Fot. R. Meliński

W drzewostanach zasadniczym gatunkiem panującym jest sosna pospolita.

Lasy RDLP zajmują gleby niskiej żyzności bądź gleby żyzne, lecz trudno dostępne dla prowadzenia gospodarki rolnej. Należy podkreślić, że prawie 40 % lasów występuje na gruntach porolnych.

  • przeciętna zasobność drzewostanów w RDLP wynosi 206 m3/ha
  • wskaźnik przeciętnego przyrostu - 3,65 m3/ha
  • przeciętny wiek drzewostanów - 56 lat
  • obliczony etat użytkowania głównego w lasach RDLP w Szczecinku wynosi 2002 tys. m3 w tym rębnych 1066 tys. m3

 

Drzewostany z przewagą buka zajmują blisko 8% powierzchni lasów RDLP.
Fot. J. Zagórowski

powrót do góry


Nowa strona www RDLP w Szczecinku
2012-12-28 więcej>>

Nadleśnictwo Szczecinek na Facbook'u!
2012-11-27 więcej>>

VII Strzeleckie Mistrzostwa Polski Straży Leśnej
2012-11-19 więcej>>

Szczecineccy leśnicy w Familiadzie!
2012-11-15 więcej>>

Nasza dyrekcja ma swoją stronę na Facebook'u
2012-10-10 więcej>>